1- e-Defter Hakkında

1.1- e-Defter Nedir?

    Şekil hükümlerinden bağımsız olarak Vergi Usul Kanununa ve/veya Türk Ticaret Kanununa göre tutulması zorunlu olan defterlerde yer alması gereken bilgileri kapsayan elektronik kayıtlar bütünüdür.
    
1.2- Hangi defterler e-defter olarak tutulabilir?

    http://www.edefter.gov.tr/ sitesinde format ve standartları duyurulan defterler e-defter olarak tutulabilir. Bugün itibariyle aşağıdaki defterlerin format ve standartları duyrulmuştur.;

•    Yevmiye defteri
•    Büyük defter (Defter-i Kebir)

1.3- e-Defter uygulamasından kimler yararlanabilir?

    1 Sıra No.lu Elektronik Defter Genel Tebliği’nde yer alan şartları taşıyan gerçek ve tüzel kişiler e-defter tutabilir. (Tebliğe ulaşmak için tıklayınız.)

1.4- Anonim ve limited şirketlerin e-defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

•    Mali mührünü temin etmiş,
•    e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan anonim ve limited şirketler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır.

1.5- Gerçek kişilerin e-defter tutabilmesinin şartları nelerdir?

•    5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde güvenli elektronik imza veya Mali Mühür temin etmiş,
•    e-Defter tutma, kaydetme, onaylama, saklama ve ibrazında kullanılacak yazılımın uyumluluk onayı almış bir yazılıma sahip olan gerçek kişiler, yapacakları başvurunun kabul edilmesi halinde e-defter tutma hakkına sahip olacaklardır.
•    Zaman damgası temin etmeniz gerekmektedir (Zaman Damgası:  Bir elektronik verinin üretildiği, değiştirildiği, gönderildiği, alındığı veya kaydedildiği zamanın tespit edilmesi amacıyla elektronik sertifika hizmeti sağlayıcısı tarafından doğrulanan kaydı ifade eder. Örneğin elektrik kesintisi veya sistem arızası nedeni ile beratların Başkanlık tarafından onaylanması işleminin gerçekleştirilememesi durumunda söz konusu beratlar, güvenli elektronik imza (gerçek kişiler için) veya mali mühür (tüzel kişiler için) zaman damgalı olarak imzalanacak veya onaylanacaktır. Bu kapsamda kullanılacak olan zaman damgaları TÜBİTAK – UEKAE’den temin edilmelidir.)


1.6. e-Defter beratı nedir?

    Tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış elektronik dosyadır.

1.7- e-Defter açılış ve kapanış onayları ne zaman yapılır?

Hesap döneminin ilk ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı açılış, hesap döneminin son ayına ilişkin olarak alınan elektronik defter beratı da kapanış onayını ifade eder.
Not: e-Defter portalında yayınlanan sık sorulan soruların tamamına erişmek için tıklayınız.
Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği’ne erişmek için tıklayınız.

2- AKINSOFT WOLVOX e-Defter Onayı

    AKINSOFT WOLVOX ERP Çözüm paketi içerisinde ilave modül olarak kullanabileceğiniz e-Defter modülü e-Defter portalında kayıtlı ve uyumlu programlar listesinde yer almaktadır. (Listenin tamamını görüntülemek için tıklayınız.)

3- WOLVOX e-Defter Kullanımı

    WOLVOX Genel Muhasebe programında oluşturulan tüm fiş kayıtlarının yevmiye ve defter-i kebir raporları e-Defter olarak gönderilebilmektedir. Gönderim yapabilmeniz için yapmanız gereken ayarlar adım adım aşağıda belirtilmektedir.

3.1- Kontrol Paneli

    Kontrol paneli üzerinde e-Defter kullanılacak şirket seçildikten sonra şirket kayıt işlemleri alanına gelinerek “E-Devlet” başlığına tıklanılır. “E-Defter Sistemi Kullan” seçeneği işaretlendikten sonra işlem yapacağınız yıl, ay, kullanılıyorsa şube numarası ve şube adı yazılır. İş yeri faaliyet alan kodunu (Nace kodu) 6 hane olacak şekilde yazılmalıdır. 

Not: Dönem işlemlerinde, mali yıl dönemi desteklenmektedir. Özel dönem desteklenmemektedir.  

3.2- Fiş İşlemleri

    Gerekli ayarlamalar sonrasında WOLVOX e-Defter programını kurarak çalıştırabilirsiniz. 
    Genel Muhasebe programında defter gönderimini sağlıklı bir şekilde yapabilmeniz için e-Defter kullanılan şirketin fiş girişlerinde belge türü, belge tarihi ve evrak no alanları doldurulmalıdır.
 

3.3- e-Defter ve Berat Dosyası Oluşturma İşlemleri 

     e-Defter ve berat dosyaları oluşturmak için WOLVOX E-Defter programını çalıştırınız. İşlem yapacağınız şirketi seçerek giriş yapınız.
 

1. Aşama: “Ayarlar” alanından e-Defter ve Berat dosyalarının oluşturulacağı dizini belirtiniz. Belirttiğiniz dizin dosyaların gönderim ve otomatik oluşturulacağı dizin olduğundan veri güvenliğini sağlayacağınız bir dizin belirtmeniz gerekmektedir.

Yine ayarlar alanında yer alan “Elektronik İmza/Mali Mühür Ayarları” alanından digital imza ayarlarını yapmanız gerekmektedir. “Zaman Damgası Sunucu Bilgileri” alanına digital imza alımı esnasında belirtilen kullanıcı adı ve şifresi bilgilerini yazınız.

Gerekli ayarlamalar sonrasında veri gönderim işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. Veri gönderimi için “E-Defter İşlemleri” butonuna basınız. 

2. Aşama: Yeni bir dosya oluşturmak için “Yeni Defter Ekle” butonuna basınız. Açılan ekranda yıl, ay ve tarih seçimi bilgilerini yaptıktan sonra “Kaydet” butonuna basınız. Eğer bir ayın tüm günlerini seçmemişseniz veya defter gönderiminden sonra belirtilen döneme fiş girişi yapmışsanız kıst fiş oluşturduğunuz anlamına gelmektedir. Defterlerin tamamının gönderilmesi zorunlu olduğundan bir döneme ait defter gönderimi yapmadan sonraki ayın defterini gönderememektesiniz. Bu nedenle gönderilmeyen defterleri yeniden seçim yaparak göndermeniz gerekmektedir.
 

WOLVOX e-Defter programı dosyası oluşturulan ilk madde ve son madde numaralarını hafızasında tutmaktadır.   Yevmiye ve kebir defter dosyalarını tek seferde ve aynı anda  gerçekleştirebilmektesiniz. Defter düzenleme ekranında yer alan “Zaman Damgası Ekle” seçeneğini işaretleyerek geçmiş tarihe yönelik kaydettiğiniz ancak herhangi bir özel nedenden ötürü gönderimini yapamadığınız defterlerin dosyalarını oluşturabilirsiniz. 

3. Aşama: Defter oluşturma işlemi sonrasında defterin imzalanması ve onaylanması aşamasına geçilmelidir. Bu işlem için yeni defter kaydından sonra aktif olan “Defteri Oluştur ve İmzala” butonundan faydalanabilirsiniz.

4. Aşama: Defterin oluşturulması ve imzalanması işlemi sonrasında “Durumu” alanı “Defter Oluşturuldu” olarak değişecektir ve “Beratı İmzala ve Paketle” butonu aktif olacaktır.

    Berat’ın imzalanması işlemi; digital imza ile oluşturup gönderdiğiniz defterin, tebliğde yer alan usul ve esaslar çerçevesinde, elektronik ordamda oluşturulan deftere ilişkin olarak, Başkanlık tarafından belirlenen standartlara uygun bilgileri içeren ve Başkanlık Mali Mühürü ile onaylanmış dosya formatını imzalamanız anlamına gelmektedir. Gelir İdaresi Başkanlığına gönderim öncesinde son hazırlık aşamasıdır.
 

5. Aşama: Beratın imzalanarak paketlenmesi sonrasında dosyalarınız gönderime hazır hale gelecektir. Gönderim işlemi sonrasında “GİB’den İmzalı Dosya Alındı” butonuna basarak defterlerinizi GİB’in onaylayıp onaylamadığını kontrol edebilirsiniz.

4- e-Defter – Berat Dosyası Yükleme ve Saklama İşlemleri

4.1- e-Defter Gönderimi

•    1.Adım    : https://uyg.edefter.gov.tr/edefter/  sitesine girişini yapınız.

•    2.Adım    : Mali Mühür veya Elektronik İmza için kullanılan donanım seçilip, şifre 
  girilerek Tamam düğmesine tıklayınız ve uygulamayı çalıştırınız.

•    3.Adım    : İmza için kullanılacak sertifika türünü seçiniz ve “Tamam” butonuna basınız.

•    4.Adım    : Sisteme giriş için, imzala düğmesi ile “Oturum Kodu” Mali mühürle 
  elektronik olarak imzalayınız ve e-defter uygulamasına giriş yapınız.

•    5.Adım    : Daha önce WOLVOX E-Defter programından oluşturulan 
ve Defterler\Vergi-TC  No\Dönemi\AyKodu\DefterTipi\ klasörüne kayıt  edilen berat, ekranda yer alan “paket seç” butonu ile seçim yaptıktan sonra  “paket yükle”  butonuna tıklayınız.

•    6.Adım    : Yüklenen doküman/ların kontrolü GİB tarafından yapılır.

•    7.Adım    : Paketin, GİB’e kayıt edildiği, yükleme sonuç bilgisi ve paketin indirileceği 
  işlem numarasını alınız.

•    8.Adım    : GİB e-defter uygulama ekranındaki onaylı belgeyi, paket listesi
sayfasından işlem numarasına göre browser üzerinden bilgisayarınıza indiriniz.

•    9.Adım    : Diske indirdiğiniz GİB onaylı beratı, WOLVOX E-Defter programı              tarafından defterlerin kayıt edildiği klasöre kopyalayınız.

Defterler\Vergi-TC No\Dönemi\AyKodu\DefterTipi\
Örn: Defterler\0123456789\2013\01\Yevmiye_Defteri\

4.1- E-Defter ve Berat Saklama İşlemleri

AKINSOFT WOLVOX E-Defter programı (WED); Defterleri GIB’in belirlediği standart dahilinde oluşturur ve diske çıkarır. Oluşturulan defter (XML) dosyalarının muhafaza edilmesi sorumluluğu kullanıcıya aittir. 

    Son kullanıcı defter ve berat dosyalarını  WOLVOX E-Defter programının kurulu bulunduğu dizinde yer alan Defterler\Vergi-TC No\Dönemi\AyKodu\DefterTipi\ klasöründe saklamaktadır.

Paketlenerek GİB’e gönderilecek imzalı beratları ise ;

Defterler\Vergi-TC No\Dönemi\AyKodu\DefterTipi\GIB_Gonder\  klasöründe saklamaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir